الکترود مرجع

الکترودهای مرجع از اقلام ضروری جهت ارزیابی پتانسیل حفاظت کاتدی هستند. الکترود مرجع دارای پتانسیلی ثابت و مشخص نسبت به الکترود استاندارد هیدروژن (Standard Hydrogen Electrode) بوده و حالت ترمودینامیکی فلز را در محیط مشخص می‌کند. انواع مختلف الکترود های مرجع با کاربرد های آزمایشگاهی و صنعتی وجود دارند. در کاربرد های حفاظت کاتدی، معمولا از الکترود مرجع مس/سولفات مس جهت ارزیابی پتانسیل فلز در خاک یا آب با میزان کلر پایین، از الکترود نقره/کلرید نقره جهت مصارف آب شور و شیرین و از روی خالص در آب دریا میتوان استفاده نمود.

مطابق استاندارد BS-7361 الکترود مرجع باید دقت کافی را نسبت به یک الکترود مرجع کالیبره داشته باشد. همچنین باید این دقت به طور دوره ای چک شده، تا از صحت عملکرد آن اطمینان حاصل گردد.

الکترود مس سولفات مس را با پشت بند مناسب، جهت استفاده در خاک برای مصارف خط لوله یا مخازن ذخیره تولید می شود. این رفرنس الکترود ها به دلیل نوع طراحی و ساخت قابلیت کارکرد در زمان های طولانی را داشته و از دقت مطلوبی برخوردارند.

مطابق استاندارد BS-7361 الکترود مرجع باید دقت کافی را نسبت به یک الکترود مرجع کالیبره داشته باشد. همچنین باید این دقت به طور دوره ای چک شده، تا از صحت عملکرد آن اطمینان حاصل گردد.

الکترود مس سولفات مس را با پشت بند مناسب، جهت استفاده در خاک برای مصارف خط لوله یا مخازن ذخیره تولید می شود. این رفرنس الکترود ها به دلیل نوع طراحی و ساخت قابلیت کارکرد در زمان های طولانی را داشته و از دقت مطلوبی برخوردارند.

پیام بگذارید

کلیه فیلدهای مشخص شده با ستاره (*) الزامی است