دفتر مرکزی

خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید صابونچی، کوچه شهید مبینی، شماره 5 (ساختمان یاس)، طبقه3، واحد6

 کدپستی: 1533676417

کارخانه

کیلومتر 45 جاده خاوران، شهرک صنعتی پایتخت، بلوار توسکا، خیابان نیلوفر 7

 کدپستی: 3598184886

تماس با

تلفن: 021-88746817

فکس: 021-88751933

 corrosion@petrofarayand.com