انواع آندهای MMO

آندهای اکسید فلزی مختلط (Mixed Metal Oxide anodes) از زیرلایه تیتانیومی ساخته می‌شود که توسط اکسیدهای فلزی مختلط پوشش داده می‌شود. پوشش توسط چندین فرایند حرارتی روی پایه تیتانیومی اعمال می‌شود تا یک لایه مقاوم در برابر مواد شیمیایی را ایجاد نماید. با توجه به پایداری ذاتی تیتانیوم این پوشش [...]

بیشتر بخوانید

الکترود مرجع

الکترودهای مرجع از اقلام ضروری جهت ارزیابی پتانسیل حفاظت کاتدی هستند. الکترود مرجع دارای پتانسیلی ثابت و مشخص نسبت به الکترود استاندارد هیدروژن (Standard Hydrogen Electrode) بوده و حالت ترمودینامیکی فلز را در محیط مشخص می‌کند. [...]

بیشتر بخوانید

انواع ترانسفورماتور رکتیفایر

در سیستم های حفاظت کاتدی با روش تزریق جریان ، به منظور تزریق جریان الکتریکی به سازه های تحت حفاظت از ترانسفورماتور رکتیفایر استفاده می شود.اصول کار ترانسفورمر رکتیفایر یکسو کردن برق متناوب ورودی ، تزریق و تثبیت جریان به سازه تحت حفاظت می باشد.  [...]

بیشتر بخوانید

سیستم حفاظت کاتدی موقت

در روش حفاظت کاتدی با استفاده از آند فداشونده با اتصال یک فلز فعال تر به فلزی که قرار است حفاظت شود یک پیل گالوانیک بوجود می آورند. بطوریکه واکنش اکسیداسیون در آن متمرکز شده و از خوردگی سازه جلوگیری می شود. در این نوع از حفاظت کاتدی با توجه [...]

بیشتر بخوانید

سیستم حفاظت کاتدی دائمی

در این روش جریان مورد نیاز حفاظت کاتدی توسط یک ترانسفورمر رکتیفایر و بستر آندی به سازه تحت حفاظت تزریق می گردد. در نتیجه واکنش الکتروشیمیایی صورت پذیرفته و از خوردگی سازه تحت حفاظت جلوگیری به عمل می آید. از مزایای این روش سیستم حفاظت کاتدی قابلیت استفاده در تمامی [...]

بیشتر بخوانید