این شرکت تامین کننده و تولید کننده محصولات مرتبط با خوردگی جهت استفاده در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاهی و تصفیه آب می باشد.