پایش و مانیتورینگ خوردگی

این شرکت تامین کننده محصولات مورد استفاده در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاهی و تصفیه آب می باشد که نقش مهمی در کاهش هزینه و ریسک  ناشی از خوردگی خواهد داشت. ادوات پایش و مانیتورینگ خوردگی قابل تامین توسط این شرکت عبارتند از:

  1. کوپن های خوردگی
  2. پراب های خوردگی
  3. اتصالات دسترسی 2 اینچ
  4. نگهدارنده کوپن های خوردگی
  5. رتریور و سرویس ولو
  6. ترانسمیتر خوردگی

دیگر محصولات