نظارت بر نصب

برای دستیابی به اهداف لحاظ شده در مرحله طراحی، استفاده از متریال با کیفیت و همچنین نصب این اقلام بر اساس استانداردهای موجود ضروری می باشد. لذا شرکت پتروفرآیند الوند آمادگی خود را جهت نظارت بر نصب تمامی سیستم های حفاظت کاتدی، ارتینگ و لایتنینگ (حفاظت در برابر صاعقه) با اعزام تیم اجرایی اعلام می نماید.