انجام عملیات اجرایی

شرکت پتروفرآیند الوند با بکارگیری کادر مجرب اجرایی در زمینه های اجرای سیستم های حفاظت کاتدی، ارتینگ و لایتنینگ(حفاظت در برابر صاعقه) به ارائه خدمات مهندسی به صورت EPC می پردازد.  خدمات مهندسی قابل ارائه در این زمینه شامل بازدید از محل پروژه، انجام تست های مورد نیاز، آماده سازی طراحی اولیه، تکمیل و ارائه پیشنهاد فنی و در نهایت تامین، اجرا و راه اندازی سیستم های مذکور می باشد .