کیت های عایقی

شرکت پترو فرآیند کیت عایقی را برای همه سایزهای فلنج و نیز همه فشارها تولید می نماید. این کیت ها معمولا در ابتدا و انتهای هر قطعه لوله و هر کجا که خط لوله از بخش زیرزمینی به رو زمینی منتقل شود نصب می شوند تا لوله را به صورت الکتریکی از بقیه سازه فلزی خارجی دفن شده و سیستم ارتینگ ایزوله و از هدر رفت جریان حفاظت کاتدیک جلوگیری نمایند.

کیت های عایقی فلنج شامل گسکت میانی ،واشر عایقی و غلاف (اسلیو)عتیقی می باشند که در بسته های منسجم تولید و ارائه می گردد.

 کیت های تولیدی دو نوع هستند:

کیت عایقی فلنج (حفاظت کاتدیک)

نوع E:

 در گسکت نوع E و یا تمام رخ ( full-faced) قطر خارجی برابر با فلنج است که سوراخ های فلنج نیز دقیقا روی آن تعبیه شده است.

گسکت نوع E در دو نوع ساده یا Neoprene face phenolic و یا جنس مقاوم به حرارت تولید می شوند.

نوع F:

گسکت نوع F قسمت rasied face فلنج را  در برگرفته و سوراخی روی آن وجود ندارد. گسکت نوع F نیز در دو نوع ساده یا Neoprene face phenolic و یا جنس مقاوم به حرارت  تولید و ارائه می گردد.

کیت های جداسازی فلنج دی الکتریک برای فلنج های ASME B16.5 ، B.1647 ، API در تمام اندازه ها و کلاس ها ، از2/1 تا 80 اینچ در دسترس هستند.