کلمپها

در سیستم های ارتینگ ، کلمپها نقش نگهدارنده و یا اتصال دهنده را دارند ، با استفاده از کلمپها می توان انواع تسمه ها و یا سیم ها را در محل مناسب خود ثابت کرده و اتصال مناسب جهت برقراری جریان الکتریکی را فراهم نمود .کلمپ های ارتینگ را می‌توان از فلزات متفاوتی ساخت ولی به طور عمومی جنس این کلمپ ها از برنج می باشد، علاوه بر کیفیت متریال مصرفی، طراحی مناسب جهت این کلمپ ها از فاکتورهای مهم در تولید این محصول به شمار می آید . بهترین روش جهت تولید کلمپ های ارت استفاده از روش فور جینگ به جای ریخته گری می باشد.