کابل ها

در مواقعی که نیاز به بهبود مقاومت نسبت به خوردگی باشد، به عنوان مثال در بستر های عمیق، استفاده از کابل های دارای دو پوشش HMWPE/PVDF  توصیه می شود. به طور تجربی، کابل آند در چاههای عمیق، اصلی ترین علت عدم کارایی سیستم می باشند. به طوری که با برقراری جریان، مقدار زیادی گاز کلر تولید می شود. که این گاز مخرب با تخریب پوشش عایقی منجر به خرابی کابل مسی و در نتیجه از دست رفتن آند در مدار حفاظت کاتدی می گردد.

ابل های پرکاربرد سیستم حفاظت کاتدی با مغزی آلومینیومی و مسی بوده و با توجه به محل کاربرد آن و میزان کلر موجود در محیط، دارای پوششی مرکب از PVC، XLPE، PE، HMWPE و PVDF می باشد. این کابل ها  بر اساس الزامات استاندارد های IEC، BS، VDE و JIS کنترل، آزمایش و بازرسی می گردند تا تمامی خصوصیات مهم آنها نظیر مقاومت DC، مقاومت عایقی، آزمون ولتاژ، میرایی، خازن امپدانس (impedance capacitance) برای کابلهای RF و کابلهای صوتی و مشخصات فیزیکی کابل مورد بررسی قرار گیرد.

کاربردهای کابل کاینار

این نوع کابل جهت ایجاد اتصالات سربی آندها در محیط های متنوع طراحی شده است. ساختار عایقی دوگانه کابل، این امکان را می دهد که آن را به طور مستقیم در داخل خاک قرار داده و یا در آبهای تازه و یا آب شور از آن استفاده گردد. گاها به دلیل وجود گازهای کلر و هیدروژن در محیط، استفاده از این کابل به شدت توصیه می شود.