میله صاعقه گیر و تجهیزات جانبی

از جمله تجهیزاتی که جهت جذب صاعقه بر روی تجهیزات و ساختمان ها استفاده می گردد صاعقه گیری های میله ای می باشد، این صاعقه گیر ها معمولاً شعاع پوشش بسیار کمی حدود ۵ تا ۱۳ متر داشته و معمولاً برای حفاظت از زون های با  شعاع پایین مورد استفاده قرار می‌گیرند، در مواردی مانند سایت های پتروشیمی و تولید مواد اشتغال زا ، ذاغه های مواد اشتغال پذیر ،  مبنع های ذخیره سوخت و مواد شیمیایی و .... که هر گونه جرقه در آنها باعث آتش‌سوزی و انفجار میشود از صاعقه گیر میله ای استفاده میشود.