جعبه اتصال و تست پوینت ها و مارکر

از باند باکس در سیستم¬های حفاظت کاتدی جهت اتصال کابل‌های ترانس رکتیفایر به آندها و سازه‌ها استفاده می‌شود. پتانسیل خط لوله نسبت به خاک، جریان خط لوله، جریان سرگردان عبورکننده از خط لوله، مقاومت اتصالات عایقی و غیره را از طریق باند باکس می‌توان اندازه‌گیری نمود. جعبه های اتصال چند منظوره حفاظت کاتدی به گونه ای طراحی شده اند که استفاده کننده به راحتی اقلام و تجهیزات مناسب را به آن وصل نماید. این جعبه ها برای محیط های ساحلی و دریایی در محیط های ایمن و پرخطر (EX ) کاربرد دارند. جعبه های مورد استفاده برای محیط های ایمن در دو نوع معمولی و IP دار تولید می شوند. همچنین این شرکت جعبه های مناسب جهت محیط های EX را با ارائه گواهی های معتبر ارائه می نماید.

مسیر خط لوله و ابتدا و انتهای بستر حفاظت کاتدی توسط مارکر یا نشانگر مشخص می‌گردد. پایه مارکر از لوله آهنی به قطر 75، 100 یا 150 میلی متر (مطابق درخواست) تولید می‌شود. سایه بان نیز از ورق آهنی به ضخامت 2 یا 3 میلیمتر ساخته می‌شود.