اسپارک گپ

اسپارک گپ بر روی فلنچ هایی که دارای کیت عایقی هستند نصب می گردد. با توجه به اینکه گسکت های (واشر عایقی میانی) کیت عایقی در برابر ولتاژ مشخصی مقاومت الکتریکی و فیزیکی دارند، که ممکن است در هنگام صاعقه و یا فالت های احتمالی گسکت صدمه ببیند. به همین دلیل برای حفاظت گسکت از اسپارک گپ استفاده می شود. اسپارک گپ در نوع مناسب جهت مناطق ایمن و مناطق پر خطر (EX) ارائه می گردد.

اسپارک گپ در حالت عادی قطع می باشد و در صورت بروز صاعقه در کسری از ثانیه دو شبکه را همبند می کند. اسپارک گپ (Spark Gap) از دو الکترود تشکیل شده است که توسط یک شکاف که معمولا با یک گاز مانند هوا یا هگزا فلوراید گوگرد پر شده است از یکدیگر جدا شده اند.